31 kolovoza, 2019

Post By : Admin

Svetoj Margareti Mariji Alacoque (22. 7. 1647. – 17. 10. 1690.) naš Gospodin Isus Krist je u viđenjima preporučio štovanje njegovog Presvetog Srca. Kao naknadu za sve uvrede Gospodin je zatražio da se u petak po tijelovskoj osmini uvede poseban blagdan Srca Isusova na koji će se svetom pričešću i javnom otprošnjom naknaditi za uvrede nanesene Gospodinu dok je izložen na oltarima. Papa Klement XIII. odobrio je 6. veljače 1765. dekret Kongregacije obreda kojim se dopušta Poljskoj i Rimskoj bratovštini Srca Isusova, kojoj je pripadao i sam Papa, svetkovanje blagdana Srca Isusova. Isus je sv. Margareti Mariji Alacoque naložio da se kroz devet prvih petaka časti njegovo Presveto Srce i tako činimo zadovoljštinu za sve uvrede koje se nanose njegovom Presvetom Srcu. Isus je po sv. Margareti M. Alacoque dao sljedeća obećanja: 1) dat ću im sve milosti koje su im potrebne u njihovu staležu; 2) unijet ću mir u njihove obitelji; 3) tješit ću ih u svim njihovim patnjama; 4) bit ću im sigurno utočište za života, a osobito na času smrti; 5) izlit ću obilje blagoslova na sve njihove pothvate; 6) grješnici će naći u mome Srcu izvor i beskrajno more milosrđa; 7) mlake će duše postati revne; 8) revne će se duše uzdići do velike savršenosti; 9) blagoslovit ću i kuće gdje bude izložena i čašćena slika moga Presvetog Srca; 10) svećenicima ću dati dar da taknu i najtvrdokornija srca; 11) imena onih koji budu širili ovu pobožnost bit će upisana u mome Srcu i neće se nikada izbrisati; 12) svima koji se budu pričestili na prvi petak tijekom devet mjeseci uzastopce obećavam milost pokore na samrti: oni neće umrijeti u mojoj nemilosti ni bez sakramenata. Moje će im Srce biti sigurno utočište u posljednjemu času.