06 rujna, 2019

Post By : Admin

Uz XXIII. nedjelju kroz godinu (C)

Rezultat slika za Lk 14, 25-33Isus iz Galileje ide za Jeruzalem. To putovanje je slika njegove poslušnosti Ocu nebeskome i znak je onome tko ga želi nasljedovati. Isus se ne zadovoljava niti s malo niti s puno. On želi sve. Iako se mogu nazrijeti nerazumijevanja i progoni Isus ne čini kompromise nego unatoč progonstvima i nerazumijevanju ide vršiti volju Oca nebeskoga. Tko ga želi nasljedovati treba činiti upravo ono što čini i Isus. Sve drugo treba ustupiti mjesto izvršenju poslanja. Tako u životu kršćanina, po primjeru Isusa Krista, poslanje ima prioritet pred svim drugim ljudskim stvarnostima. Po tom pitanju Isus nije fleksibilan i njegove riječi ostavljaju nas u čuđenju zbog zahtjevnosti. Različiti su način nasljedovanja Krista. Ali Isus nam kroz parabole o gradnji kule i kralju koji polazi u rat donosi jasan primjer nasljedovanja. Poručuje nam da je važno dobro sve promisliti prije nego se odlučimo sljediti ga. Život i događaji moraju pasti u drugi plan ako ga želimo nasljedovati. Opominje nas da nasljedovati Njega nije nasljedovanje neke ideje nego nasljedovanje Osobe. Ta Osoba, Isus Krist, nudi nam konkretna usmjerenja za život.