20 ožujka, 2021

Post By : Admin

Prot. br. 866/20/I

DEKRET

Podjeljuje se dar posebnih Oprostâ prigodom Godine Svetog Josipa koju je papa Franjo najavio u proslavi 150. obljetnice proglašenja svetog Josipa zaštitnikom sveopće Crkve.

Danas se navršava 150. godina dekreta QuemadmodumDeus, kojim je blaženi Pio IX., potaknut teškim i žalosnim okolnostima u kojima je Crkva bila proganjana od svojih neprijatelja, proglasio svetog Josipa zaštitnikom sveopće Crkve.

S ciljem da cijela Crkva živi svoju trajnu povjerenost moćnoj zaštiti Isusova Čuvara, papa Franjo je odredio da se od današnjeg dana, na obljetnicu proglašenja spomenutog Dekreta i na svetkovinu Bezgrješne Djevice Marije i Zaručnice prečistog Josipa, pa sve do 8. prosinca 2021., godine slavi posebna Godina Svetog Josipa, kako bi u njoj svaki vjernik, slijedeći njegov primjer, svakodnevno mogao jačati svoj vjerski život u potpunom vršenju Božje volje.

Tako će svim vjernicima biti omogućeno da molitvama i dobrim djelima, uz pomoć svetog Josipa, glavara nebeske Nazaretske obitelji, nastoje zadobiti utjehu i potporu u teškim osobnim i društvenim nevoljama kojima je danas pritisnut suvremeni svijet.

Pobožnost Otkupiteljevom Čuvaru rasla je tijekom povijesti Crkve, koja ne samo da mu iskazuje najveće štovanje nakon Majke Božje, njegove Zaručnice, već mu pripisuje i brojna zaštitništva.

Učiteljstvo Crkve i dalje otkriva drevne i nove dragocjenosti u bogatstvu svetog Josipa, koji, kao gospodar kuće iz Matejeva evanđelja »iz svoje riznice iznosi novo i staro« (Mt 13, 52).

Za potpuno ostvarenje tog cilja od velike će pomoći biti i dar Oprostâ koje Apostolska pokorničarna ovim Dekretom, u skladu s voljom pape Franje, dobrostivo dodjeljuje tijekom Godine Svetoga Josipa.

Potpuni oprost podjeljuje se pod uobičajenim uvjetima (sakramentalna ispovijed, sveta pričest i molitva na nakane Svetoga Oca) vjernicima koji, dušom odijeljenom od svakoga grijeha, budu sudjelovali u Godini svetoga Josipa u prigodnim slavljima i na načine kako je odredila ova Apostolska pokorničarna.

– a. Sveti Josip, autentični čovjek vjere, poziva nas da ponovno otkrijemo sinovski odnos s Ocem, obnovimo vjernost molitvi, da osluškujemo Božju volju i da je temeljitim razlučivanjem vršimo. Podjeljuje se potpuni oprost onima koji će barem 30 minuta provesti u razmatranju molitve Očenaša ili, pak, sudjelovati u duhovnoj obnovi u trajanju od najmanje jednoga dana, koja sadrži jedno razmatranje o svetom Josipu;

– b. Evanđelje naziva svetog Josipa »muž pravedan« (usp. Mt 1, 19). On, čuvar »intimne tajne koja se nalazi u dubini srca i duše« koji u sebi pohranjuje Božja otajstva, idealni je zaštitnik unutarnjeg područja, koji nas potiče da ponovno otkrijemo vrijednost šutnje, razboritosti i odanosti u ispunjavanju svojih dužnosti. Krepost pravednosti koju je Josip uzorno vršio očituje se u potpunom prianjanju uz Božji zakon, koji je zakon milosrđa, »jer upravo Božje milosrđe ostvaruje istinsku pravednost«. Stoga će oni koji, po primjeru svetoga Josipa, učine neko djelo tjelesnog ili duhovnog milosrđa moći također zadobiti dar potpunog oprosta;

– c. Glavni je vid Josipova poziva bio taj da je bio čuvar Svete nazaretske obitelji, zaručnik Blažene Djevice Marije i Isusov zakoniti otac. Kako bi sve kršćanske obitelji bile potaknule da stvore isto ozračje prisnog zajedništva, ljubavi i molitve koje je živjela Sveta obitelj, potpuni oprost podjeljuje se za molitvu svete krunice u obitelji i kad je mole zaručnici.

– d. Sluga Božji Pio XII., 1. svibnja 1955. godine, ustanovio je blagdan svetog Josipa Radnika »s namjerom da svi prepoznaju dostojanstvo rada i da to nadahne društveni život i zakone da budu utemeljeni na pravednoj raspodjela prava i obveza«. Stoga će potpuni oprost moći zadobiti svi koji budu svakodnevno povjeravali svoj rad zaštiti svetoga Josipa te svaki vjernik koji u molitvi zazove zagovor Drvodjelje iz Nazareta, da oni koji traže posao pronađu zaposlenje i da rad sviju bude dostojanstveniji.

– e. Bijeg Svete obitelji u Egipat »pokazuje nam da je Bog ondje gdje je čovjek u opasnosti, ondje gdje čovjek pati, ondje gdje je prisiljen bježati, gdje doživljava odbačenost i napuštenost«. Potpuni oprost podjeljuje se vjernicima koji budu izmolili Litanije svetomu Josipu (za zapadnu tradiciju) odnosno Akatist svetom Josipu u cijelosti ili barem neki njegov dio (za bizantsku tradiciju), odnosno neku drugu molitvu svetom Josipu svojstvenu drugim liturgijskim tradicijama za Crkve progonjene ad intra i ad extra i na utjehu i pomoć svim kršćanima koji trpe bilo koji oblik progona.

Sveta Terezija Avilska prepoznala je u svetom Josipu zaštitnika u svim životnim okolnostima: »Čini mi se da je drugim svecima Gospodin dao milost da priteknu u pomoć u jednoj nevolji, a ovomu slavnom svecu, (imam iskustva), da pritekne u pomoć u svima«.  Nedavno je sveti Ivan Pavao II. ustvrdio da lik svetog Josipa dobiva »obnovljenu aktualnost za Crkvu našega vremena u odnosu na novo kršćansko tisućljeće«.

Kako bi se ponovno potvrdila univerzalnost zaštite svetoga Josipa nad Crkvom, pored navedenih prigoda, Apostolska pokorničarna podjeljuje potpuni oprost vjernicima koji budu molili bilo neku od Crkve dopuštenu molitvu ili čin pobožnosti u čast svetom Josipu, primjerice »K tebi se, o sveti Josipe«, osobito na dane 19. ožujka i 1. svibnja, na blagdan Svete nazaretske obitelji Isusa, Marije i Josipa, na Nedjelju svetoga Josipa (prema istočnoj tradiciji), devetnaestoga dana svakoga mjeseca i svake srijede, koja je dan posvećen spomenu toga sveca prema zapadnoj tradiciji.

U trenutnim okolnostima izvanrednog zdravstvenog stanja, dar potpunog oprosta osobito se proširuje na starije, bolesne, umiruće osobe i sve one koje zbog opravdanih razloga ne mogu izlaziti iz svoje kuće pa duše odijeljene od svakoga grijeha i uz nakanu da čim im to bude moguće, ispune tri uobičajena uvjeta u vlastitomu domu ili ondje gdje ih zapriječenost zatekne, izmole čin pobožnosti u čast svetomu Josipu, utjesi bolesnih i zagovorniku dobre smrti, prikazujući s povjerenjem Bogu patnje i nevolje vlastitoga života.

Da primanje Božje milosti po vlasti Ključeva u pastoralnom pogledu bilo olakšano, ova Pokorničarna usrdno moli da svi svećenici proviđeni potrebnim ovlastima budu raspoloživi slaviti sakrament pokore i često podjeljivati svetu pričest bolesnima.

Ovaj Dekret vrijedi za Godinu svetog Josipa, bez obzira na bilo koje protivne odredbe.

Dano u Rimu, iz sjedišta Apostolske pokorničarne, 8. prosinca 2020.

Mauro Kard. Piacenza
veliki pokorničar

Krzysztof Nykiel
namjesnik